registar-zaposlenih-kod-korisnika-javnih-sredstava-praktican-rad

Informacije Obuke

Datum i vreme 5. jun 2024 od 14h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Na našem treningu osposobićete se da uspešno, putem Registra CR-a, elektronskim putem unesete podatke u Registar zaposlenih, kao i da efikasnnije prepoznate i rešavate probleme u radu.

Predavač je Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

PROGRAM:

1) Upoznavanje sa Registrom koji od 1. januara 2021. godine, na osnovu člana 25-27. i čl. 46. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, vodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja:

  • Upoznavanje sa sajtom CR-a
  • Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i rad Registra

2) Potrebni preduslovi za korišćenje Registra zaposlenih CR-a

  • Kvalifikovani elektronski sertifikat
  • Ovlašćenja za rad na Registru zaposlenih CR-a

3) Praktičan rad na Registru zaposlenih CR-a, obuka se vrši na testnom Registru CR-a:

  • Način pristupa
  • Dodela ovlašćenja za rad drugim licima
  • Unošenje kadrovskih i finansijskih podataka u Registar zaposlenih
  • Način formiranja fajla za dostavu podataka

4) Najčešće greške koje se javljaju u radu na Registru zaposlenih Centralnog registra – Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Registru zaposlenih CR-a sa prikazom rešenja uočenih problema.

5) Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Registra zaposlenih Centralnog registra.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali hotela “Šumadija” ili on-line preko ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale sveden na broj učesnika koji obezbeđuje poštovanje propisanih epidemioloških mera.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322