Aktuelne Obuke

Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Praktična radionica “Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke. Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

  • gdpr

Praktični alati za usaglašavanje ZZPL/GDPR

Obuka za sticanje praktičnih znanja u formi priloga sa instrukcijama, principima, modelima, koracima procesa i procedurom za zaštitu podataka o ličnosti i implementacij GDPR/ZZPL zahteva

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

  • elektronsko fakturisanje

Elektronsko fakturisanje – obaveza za privatni sektor

Na seminaru osim praktične obuke za rad u SEF-u, obradićemo i direktna iskustva iz praćenja dosadašnjeg funkcionisanja SEF-a, kao i pitanja i odgovore do kojih smo došli radeći na direktnoj podršci našim pretplatnicima, ali i na praćenju primene svih izmena i dopuna Zakona i načina funkcionisanja SEF u poslednjih mesec dana.

  • upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom uvele su niz novih zakonodavnih rešenja, odnosno podzakonskih akata, koji daju osnovne smernice za unapređenje sistema za upravljanje otpadom i imaju za cilj jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom.

  • devizno poslovanje

Kontrola deviznog poslovanja

Upoznavanje sa bitnim aspektima kontrole deviznog poslovanja, ovlašćenjima lica koja vršiekontrolu, ali i pravima i obavezama koje imaju kao subjekti kontrole, a sve sa ciljem zakonitog i pravilnog obavljanja deviznih poslova.

Prijavite se na naše objave

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.