Aktuelne Obuke

  • izrada-pravilnika-o-bzr

Izrada Pravilnika o BZR

Kako da izradite Opšti akt (Kolektivni ugovor i Pravilnik za bezbednost i zdravlje na radu) u skladu sa novim Zakonom o BZR! Instrukcije koje ćete dobiti od vrhunskog stručnjaka, Vere Božić Trefalt, provešće vas kroz sve stavke koje treba da sadrži Opšti akt, kako biste razumeli i usvojili osnovna načela, i uspešno izvršili ovu zakonsku obavezu. - “Živa diskusija” isključivo u nastavnoj sali, i to u Beogradu.

  • cirkularna-ekonomija

Principi Cirkularne ekonomije i upravljanje otpadom

Kako se nova zakonska regulativa Evropske Unije, a samim tim i Republike Srbije, odnosno podzakonski akti koji su usvojeni od 2023. godine do danas,  temelji na primeni koncepta Cirkularne ekonomije, privredni subjekti i nadležni organi bi trebalo, da se u najkraćem roku, prilagode novim propisima...o svemu detaljnije 20. juna 2024. od 10h - po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

  • registar-zaposlenih-kod-korisnika-javnih-sredstava-praktican-rad

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

  • izrada-pravilnika-o-bzr

BZR Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom

Koje odredbe novog Zakona o BZR moraju odmah da se primene? Kako se sprovodi obuka rukovodilaca za BZR kod poslodavca? Koje su nove obaveze za poslodavce i za pravna lica? - “Živa diskusija”, sa odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi, sprovodi isključivo u nastavnoj sali, i to u Beogradu, Hotel Šumadija

  • novi-portal-croso

Novi Portal CROSO i Šifarnik zanimanja

Novi portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranje pušten je u rad 22. septembra 2023. godine. Kroz praktičnu prezentaciju, obučite se za rad na novom Portalu uz instrukcije vrhunskog stručnjaka Nemanje Milenkovića, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Zbog velikog interesovanja oglašavamo novi termin - 23. maj 2024. godine

  • bolovanje-pravo-i-zloupotreba

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Zbog velikog interesovanja, oglašavamo radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

Prijavite se na naše objave

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.