Aktuelne Obuke

Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP

Radionica nadzora zakonitog i namenskog korišćenja sredstava javnih preduzeća, kao i materijalno-finansijskog poslovanja, koji vrši budžetska inspekcija.

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

  • Rodna ravnopravnost

Podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Na seminaru ćemo govoriti o odredbama samog Zakona koji je usvojen prošle godine, ali ćemo i dati tumačenje podzakonskih akata i objasniti obaveze koje po njima proizilaze za poslodavce.

Prijavite se na naše objave

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.