Aktuelne Obuke

  • zaštita uzbunjivača

Zaštita uzbunjivača – obaveza poslodavaca

Koje su obaveze poslodavca u vezi sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača - izrada opšteg akta, ovlašćeno lice, potupak i rste uzbunjivanja, interni kanal, ovlašćeno lice, i druge zakonske obaveze biće detaljno objašnjenje kroz praktične primere i Model obaveštenja na našem seminaru kog realizujemo 21. februara 2023 - on-line putem ZOOM platforme.

Disciplinske mere i otkazi

Povreda radne obaveze, kršenje radne discipline, disciplinske mere i kazne, postupak u slučaju otkaza, posebna zaštita od otkaza ugovora o radu, otkazni rok i novčana naknada, prestanak radnog odnosa, ,.... o svemu 24. februara 2023 - po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

  • zarada

Zarada i naknada zarade

Zasnivanje radnog odnosa, zarada i naknada zarade u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, opšti akti poslodavca, pravilnik o sistematizaciji poslova, radno vreme, odmori i odstustva... - o svemu ekpert za oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom nadzoru.

  • Rodna ravnopravnost

Zakon o rodnoj ravnopravnosti – podzakonska akta

Rok za podnošenje izveštaja o sprovođenju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu, kako je propisao Zakon o rodnoj ravnopravnosti, je bio 15. januar 2023. godine. Ukoliko još uvek niste izvršili ovu zakonsku obavezu, ili imate problema i nedoumica, priključite nam se na vebinaru kog realizujemo 30. januara 2023. godine

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

Plan javnih nabavki i izmene ugovora o javnim nabavkama

Praktična radionica “Plan javnih nabavki i izmene ugovora o javnim nabavkama” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke. Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Prijavite se na naše objave

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Balkanski Savet organizuje, u njima učestvuje ili smatramo da je korisno za naše korisnike.