• bolovanje-pravo-i-zloupotreba

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Zbog velikog interesovanja, oglašavamo radionicu na kojoj ćete saznati kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog, koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu, kao i odgovore na mnogo drugih gorućih pitanja.

  • kultura-bezbednosti-hrane

Kultura bezbednosti hrane – obavezna implementacija

Sve organizacije koje imaju implementiran/sertifikovan HACCP ili neki od standarda GFSI (FSSC, IFS, BRC) imaju obavezu implementacije Kulture bezbednosti hrane.....o svemu detaljnije 26. jula 2024. od 10h - po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

  • izrada-pravilnika-o-bzr

Izrada Pravilnika o BZR

Kako da izradite Opšti akt (Kolektivni ugovor i Pravilnik za bezbednost i zdravlje na radu) u skladu sa novim Zakonom o BZR! Instrukcije koje ćete dobiti od vrhunskog stručnjaka, Vere Božić Trefalt, provešće vas kroz sve stavke koje treba da sadrži Opšti akt, kako biste razumeli i usvojili osnovna načela, i uspešno izvršili ovu zakonsku obavezu. - “Živa diskusija” isključivo u nastavnoj sali, i to u Beogradu.

  • portal-javnih-nabavki

Registar ugovora na Portalu JN – novina

Koje javne nabavke se unose u Registar ugovora na Portalu javnih nabavki? Do kojeg iznosa postoji obaveza evidentiranja? Koji podaci su obavezni? Na koji način se vrši evidencija podataka o ugovorima i narudžbenicama na Portalu javnih nabavki? Da li se računi unose u Registar ugovora?.... o svemu detaljnije 20. juna 2024. Predavač je Jelena Vlahović; Rukovodilac grupe za normativne poslove

  • cirkularna-ekonomija

Principi Cirkularne ekonomije i upravljanje otpadom

Kako se nova zakonska regulativa Evropske Unije, a samim tim i Republike Srbije, odnosno podzakonski akti koji su usvojeni od 2023. godine do danas,  temelji na primeni koncepta Cirkularne ekonomije, privredni subjekti i nadležni organi bi trebalo, da se u najkraćem roku, prilagode novim propisima.

  • registar-zaposlenih-kod-korisnika-javnih-sredstava-praktican-rad

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.