Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Praktična radionica “Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke. Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

  • Rodna ravnopravnost

Podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Na seminaru ćemo govoriti o odredbama samog Zakona koji je usvojen prošle godine, ali ćemo i dati tumačenje podzakonskih akata i objasniti obaveze koje po njima proizilaze za poslodavce.

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

  • Zaštita od požara

Zaštita od požara – Zakonska regulativa i izrada normativnih akata

Na radionici zaštita od požara, koju realizujemo 23. septembra 2022. upoznaćete se sa normativom koja uređuje ovu oblast, i dobiti praktične instrukcije za izradu normativnih akata. Predavač je Goran Kušić, ekspert za oblast zaštite od požara u delu informacije obuke, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

  • upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom uvele su niz novih zakonodavnih rešenja, odnosno podzakonskih akata, koji daju osnovne smernice za unapređenje sistema za upravljanje otpadom i imaju za cilj jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom.

  • gdpr

Praktični alati za usaglašavanje ZZPL/GDPR

Obuka za sticanje praktičnih znanja u formi priloga sa instrukcijama, principima, modelima, koracima procesa i procedurom za zaštitu podataka o ličnosti i implementacij GDPR/ZZPL zahteva