Zaštita životne sredine

Upravljanje otpadom i opasnim hemikalijama

Principi održivog razvoja

Primena IT tehnologije u svakodnevnim poslovnim operacijama

Primena privrednog zakonodavsta (javne finansije, radno zakonodavstvo, javne nabavke, spoljnotrgovinsko poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma …)

Jednodnevne i višednevne obuke

Radionice – konsultantska podrška za izradu konkretnih projekata

Medjunarodne poslovne konferencije organizujemo u skadu sa potrebama i aktuelnih pitanja održivog razvoja i saradnje u regionu

Izrada projekata za koriščenje bespovratnih sredstava iz fondova eu, u saradnju sa zainteresovanim organizacijama I kompanijama iz regiona (obavezno apliciranje po odabranim pprojektima)