arhivske-građe

Informacije Obuke

Datum i vreme 7. mart 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Dr Tatjana Kikić; rukovodilac Arhive u APR-u
Kotizacija 14.000 (+PDV) u sali; 12.000 (+PDV) on-line (detalji na stranici)

Arhiviranje – zakonski osnov

U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS” broj 6/20), neophodno je da sva pravna lica, odnosno svi stvaraoci / imaoci dokumentarnog materijala i arhivske građe primenjuju, pored Zakona koji reguliše arhiviranje, i sve propise u cilju urednog vođenja i zaštite svoje arhivske građe i dokumentarnog materijala. Zakonodavac je predvideo i kaznene odredbe, članom 65. Zakona.

Na osnovu člana 9. Zakona, stvaralac i imalac arhivske građe  i dokumentarnog materijala, pored praktične zaštite svoje dokumentacije, dužan je i da obezbedi stručno  osposobljavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposobljenosti zaposlenih koji upravljaju dokumentima.

Predavač:

Dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik, rukovodilac Arhive u Agenciji za privredne registre, a prethodno dugogodišnji rukovodilac Službe za zaštitu dokumentacije kod stvaralaca Državnog arhiva Srbije. Predaje na stručnom arhivističkom ispitu u Državnom arhivu Srbije, i akreditovani je realizator obuke – predavač na temi kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod Nacionalne akademije za javnu upravu. Osnivač je i organizator Škole arhivistike za stvaraoce dokumentarnog materijala i arhivske građe pri Državnom arhivu Srbije od 2008. godine do danas. Član je brojnih komisija i radnih grupa za izradu normativnih akata iz oblasti arhivistike. Dobitnica nagrade za izuzetan doprinos arhivskoj struci  „Zlatna arhiva“.

NASTAVNI PROGRAM Obuke za arhiviranje:

1. Normativni okvir i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u papirnom i elektronskom obliku

  • Osnovni pojmovi iz oblasti arhiviranja
  • Uvid u zakonske obaveze za stvavraoce dokumentarnog materijala
  • Propisi koji uređuju oblast arhiviranja sa elementima elektronskog upravljanja dokumentarnim materijalom i eArhive

2. Valorizacija dokumentacije, rokovi čuvanja

  • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala

3. Arhivska knjiga

  • Novi propisan obrazac
  • Značaj Arhivske knjige
  • Način vođenja i popunjavanja obrasca

4. Postupak izlučivanja bezvrednog dokumentarnog materijala

  • Bezbedno uništavanje dokumentarnog materijala

5. Predaja arhivske građe javnim arhivima

6. Pitanja i odgovori

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.000 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322