Informacije obuke

Opcija 1 – Beograd, Novi Beograd
Dom kulture – Studentski grad
3. decembar od 10h

Opcija 2 – on line, putem ZOOM platforme
3. decembar od 10h

Predavači: Maja Matić, šef Odseka za predstavke i saradnju sa drugim državnim organima
Agencije za sprečavanje korupcije
Maja Jovanović, budžetski inspektor u Ministarstvu finansija

Kotizacija:  12.500 (u sali), 11.500 (on line) + PDV

Zašto učestvovati?

U postupku sprovođenja javne nabavke svaka faza nosi sopstvene rizike od prevara. Dok planiranje, objavljivanje, evaluacija, selekcija i faza dodele javne nabavke traju kraće, brze su i hitne, faza izvršenja odnosno implementacije dodeljenog ugovora o javnoj nabavci obično zahteva više vremena nekada i više godina posebno kada se radi o ugovorima o izvršenju usluga kao što su projektovanje, održavanje, izgradnja, tehnička podrška kao i ugovori o kupovini robe ili investicione opreme, zbog čega nosi veliki rizik da se nešto pogrešno ili nepredviđeno dogodi. 

Namena obuke: 

službenici koji postupaju u postupcima javnih nabavki, zaposleni u javnom i privatnom sektoru na poslovima javnih nabavki, zaposleni kod naručioca, zaposleni kod ponuđača, revizori, inspekcijski organi, policija, tužioci, sudije. 

Program obuke

 1. Identifikovane prevarne šeme u toku celog postupka javne nabavke, koje vode realizaciji interesa pojedinaca i interesnih grupa na štetu javnog interesa, počev od faze planiranja, kroz ceo postupak javne nabavke, pa do faze izvršenja ugovora o javnoj nabavci. 
 2. Primeri identifikovanih prevarnih šema iz stvarne prakse u kojima se manifestuju efekti nezakonito stečenog prihoda od strane pojedinaca na štetu javnog interesa i načela efikasnosti i ekonomičnosti.
 3. Mere prevencije i razotkrivanja prevara u javnim nabavkama za svaku od prevarnih praksi. 
 4. Mere minimiziranja štetnih posledica ukoliko do njih dođe, nakon što se prevare odnosno zloupotrebe dogode. 
 5. Pitanja, odgovori, instrukcije.

Nakon obuke učesnici će biti osposobljeni da

 • Prepoznaju i otkriju aktivnosti i prakse u postupcima javnih nabavki koje mogu dovesti do prevara i zloupotreba;
 • Razlikuju prevare i zloupotrebe u javnim nabavkama;
 • Uspostave mehanizme za prevenciju i detekciju prevarnih aktivnosti u postupcima javnih nabavki;
 • Nauče zlatne standarde i prakse pri monitoringu i nadzoru procedure javnih nabavki;
 • Unaprede internu i eksternu kontrolu postupaka javnih nabavki. 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u  nastavnoj sali Doma kulture – Studentski grad na Novom Beogradu ili on-line preko ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale sveden na broj učesnika koji obezbeđuje poštovanje propisanih epidemioloških mera.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322