Zaštita od požara

Informacije obuke

Opcija 1 – Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168): 23. septembar od 10h

Predavač: ekspert za oblast zaštite od požara u delu informacije obuke, detaljnije u delu informacije obuke

Kotizacija: 11.500 (+PDV)

Na radionici Zaštita od požara, koju realizujemo 23. septembra 2022. upoznaćete se sa normativom koja uređuje ovu oblast, i dobiti praktične instrukcije za izradu normativnih akata.

Predavač je Goran Kušić, ekspert za oblast zaštite od požara, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi blok: Zakonska regulativa

1) Zaštita od požara – Normativno uređenje

 • Pojam sistema zaštite od požara
 • Zakonska regulativa
 • Interna regulativa

2) Kategorizacija subjekata u odnosu na ugroženost od požara

 • Organizacija poslova ZOP-a prema kategorizaciji

3) Novi pravilnici u vezi organizovanja zaštite od požara

 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara 6-2021-71
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara 6-2021-73

Drugi blok: Izrada normativnih akata

 • Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti ZOP
 • Pravila ZOP sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara
 • Plan ZOP
 • Sanacioni plan#

Treći blok: predstavnik Inspektorata za rad

Zaštita od požara u Zakonu o bezbednosti i zdralju na radu i podzakonskim propisima;

 • Praktična primena u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa posebnim osvrtom na zaštitu od požara.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za više učesnika iz iste ogranizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322