zarada

Informacije Obuke

Datum i vreme 10. februar 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Ekspert za oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) on-line

ZARADA I NAKNADA ZARADE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I ZAKONOM O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM, ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

TEME:

-Zasnivanje radnog odnosa – ugovor o radu, osnovne odredbe zakonskih propisa o zasnivanju radnog odnosa putem učešća na javnom konkursu., slučajevi zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme

-Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, – opšti i posebni propisi

-Opšti akti poslodavca , osnovne odredbe i moguće odredbe Pravilnika o radu ili Kolektivnog ugovora

– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

-Radno vreme (puno, nepuno i skraćeno radno vreme, preraspodela radnog vremena, prekovremeni rad, smenski rad,…)

– Evidencija o radnom vremenu., obaveza dnevne evidencije o prekovremenom radu

-Odmori i odsustva

-Zarada i minimalna zarada- u kojim slučajevima poslodavac zaposlenima isplaćuje minimalnu zaradu?

– Obračun zarade kao izvršna isprava u smislu Zakona o radu i Pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

-Naknada zarade – u kojim slučajevima je poslodavac obavezan na isplatu naknade zarade, isplata naknade zarade u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

-Šta su druga primanja i kako ih razlikovati od zarade i naknade zarade?

RADIONICA: PITANJA, ODGOVORI, INSTRUKCIJE

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322