zapošljavanje stranaca

Informacije Obuke

Datum i vreme 22. septembar 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Prof. dr. Saša Perišić sa saradnicima (detalji na stranici)
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) on-line

SKUPŠTINA JE USVOJILA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA I ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, kog je Vlada Republike Srbije priremila još u februaru ove godine, je usvojen 26. jula 2023. godine, na Četvrtom vanrednom zasedanju Skupštine Srbije. Na istom zasedanju usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima. Zakon predviđa brojne novine i značajne izmene kada je u pitanju zapošljavanje stranaca, kao na primer, izmenu same definicije upućenog lica, definicija jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranaca u Republici, izmenjeni su i uslovi za upućivanje na privremeni rad u Republiku Srbiju, kao i brojne druge izmene i dopune.

Predavači:

  • Prof. dr. Saša Perišić; zamenik direktora Inspektorata za rad. Sručnjak za držano i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
  • Ekspert za oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.

Program seminara/vebinara “Zapošljavanje stranaca – primena propisa i novine” pružiće odgovor na najvažnija pitanja ove oblasti:

– Šta je viza za duži boravak
– koji stranci su u obavezi da pribave vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja
– koji je organ nadležan za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja
– koje su to vrste dozvola za rad za koje je zakonom propisana mogućnost da ih pribavi stranac koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.
– radnu dozvolu za zapošljavanje, – radnu dozvolu za upućena lica,
– radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva,
– radnu dozvolu za samozapošljavanje i radnu dozvolu za nezavisnog profesionalca,
– lične radne dozvole odnosno radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje.
– Podnošenje i realizacija zahteva za izdavanje dozvole za rad
– Produženje dozvole za rad izdate na osnovu vize D
– Uslovi za izdavanje dozvola za rad
– Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita
– Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
– Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322