zapošljavanje stranaca

Informacije Obuke

Datum i vreme 25. april 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Sanja Gavranović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja; Biljana Marić, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.000 (+PDV) on-line

JEDINSTVENA RADNO-BORAVIŠNA DOZVOLA; DIGITALIZOVAN POSTUPAK OD 1.2.2024; NOVINE U PROCEDURI DOBIJANJA DOZVOLE; RAD NA PORTALU;

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen prošle godine), a koji je ušao u punu primenu 1. februara 2024. godine. Zakon je uspostavio značajno fleksibilnije procedure zapošljavanja stranaca i izdavanje jedinstene boravišne dozvole. Na seminaru ćemo izvršiti komparativnu analizu primene novih zakonskih rešenja sa realnim problemima u njihovoj primeni i načinima za njihovo prevazilaženje.

Predavači:

Sanja Gavranović, viša savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.                                                                                                  Biljana Marić; Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

NASTAVNI PROGRAM:

1. BLOK

 • Pregled relevantnih propisa iz oblasti zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji
 • Zakon o zapošljavanju stranaca i Pravilnik o dozvolama za rad
 • Osnovni pojmovi u postupku zapošljavanja stranaca – dozvola za rad, poslodavac, zapošljavanje, stranac
 • Načela u postupku zapošljavanja stranaca
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Objedinjeni zahtev
 • Vrste dozvola za rad u Republici Srbiji (za 7 vrsta dozvola za rad)
 • Dokazi potrebni za izdavanje dozvola za rad
 • Postupak izdavanja dozvola za rad (podnošenje zahteva, saglasnoti, mišljenja, rokovi i dr)

2. BLOK

 • Novine u postupku zapošljavanja stranaca
 • Jedinstvena dozvola za rad i boravak
 • Vrste jedinstvene dozvole
 • Stranci koji imaju pravo na rad bez jedinstvene dozvole za rad i boravak
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Postupak izdavanja jedinstvene dozvole
 • Apliciranje za dozvolu za rad u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 • Digitalizovan postupak, u primeni od 1.2.2024. godine – jedinstvena radno-boravišna dozvola

3. BLOK – Rad na portalu

 • Portal za strance Welcome to Serbia (Sl. glasnik PC, br.24/2018, 31/2019 i 62/2023)
 • Individualno apliciranje za vize
 • Jedinstvene dozvole
 • Privremeni boravak kao i produženje privremenog boravka u skladu sa Zakonom o strancima
 • Elektronsko plaćanje putem portala
 • Grupno podnošenje zahteva od strane poslodavca za strane državljane (fizička lica) koje zapošljavaju.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322