zakon-o-upravljanju-otpadom

Informacije Obuke

Datum i vreme 19. jul 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Gordana Perović (detalji na stranici)
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) online

 AKTIVNOSTI I OBAVEZE U PROCESU IZRADE PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM I DOBIJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Zakon o upravljanju otpadom je pretrpeo značajne izmene i dopune, koje su usvojene u Skupštini Srbije 28. aprila 2023. godine. Ovim izmenama nadležno ministarstvo je želelo da olakša pristup rešavanju problema koji su proisticali iz ranijih zakonskih rešenja. U tom smislu, i cilj naše obuke je da se učesnicima približi i pojasni dugotrajan i zahtevan proces upravljanja otpadom, za šta je operatorima neophodna i odgovarajuća dozvola, kao i da se proizvođačima otpada ukaže na njihove obaveze, izrade Plana upravljanja otpadom i visoke kazne za nepostupanje u skladu sa Zakonom.

Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa svim aktivnostima u procesu dobijanja dozvole, koje su negde i neprepoznatljive u članovima Zakona, ali su vrlo često uzrok vraćanja zahteva za dobijanje dozvole, kao i novinama koje je doneo usvojeni zakon, kao i da se detaljno upoznaju sa postupkom izrade Plana upravljanja otpadom koji je preduslov za podnošenje zahteva  za izdavanje dozvole.

Predavač je Gordana Perović, dipl. inženjer tehnologije, stručnjak za tehničko-tehnološko-administrativno rešavanje problema u upravljanju otpadom, direktorka Agencije za ekološki konsalting GP’s EKO iz Beograda, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322