tansferne-cene

Informacije Obuke

Datum i vreme 22. jun od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
Kotizacija 13.000 (+PDV) u sali; 12.000 (+PDV) online

O obuci – Transferne cene

Praktična radionica “Transferne cene” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sačinjavanje i dostavljanja Izveštaja o transfernim cenama.

Ako pravno lice ispunjava uslove u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, postoji njegova zakonska obaveza da sačini  Izveštaj o transfernim cenama.

Poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima u obavezi je da uz Poreski bilans i Poresku prijavu sačini i dostavi Izveštaj o transfernim cenama..   .

Rok za predaju Izveštaja o transfernim cenama je 29. juni 2023. godine za 2022. godinu.

Kroz radionicu vas vodi Ljubinka Kovačević, revizor, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom za oblast poslovanja privrednih društava, računovodstva i revizije. Dugi niz je godina konsultant za navedene oblasti. Kao vrsni predavač, održala je veliki broj savetovanja na navedene teme.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.000 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322