Rodna ravnopravnost

Informacije obuke

On line, putem ZOOM platforme
30. januar 2023. od 10h

Predavač: Dr Slađana Gligorić i ekspert za inspekcijski nadzor

Kotizacija: 11.000+ PDV

Rok za podnošenje izveštaja o sprovođenju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti nadležnom ministarstvu, kako je propisao Zakon o rodnoj ravnopravnosti, je 15. januar 2023. godine. Ukoliko još uvek niste izvršili ovu zakonsku obavezu, ili imate problema i nedoumica, priključite nam se na vebinaru kog realizujemo 30. januara 2023. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog usvojilo je podzakonska akta Zakona o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2022 od 17.6.2022), koja su stupila na snagu 25. juna 2022. godine:

 1. Pravilnik o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 2. Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Na seminaru ćemo govoriti o odredbama samog Zakona koji je usvojen prošle godine, ali ćemo i dati tumačenje podzakonskih akata i objasniti obaveze koje po njima proizilaze za poslodavce.

Takođe će biti detaljno objašnjeni primeri akata i neopodnih dokumenata, a polaznici će dobiti i kontrolnu listu za sprovođenje zakonskih obaveza.

Predavači:

 • Slađana Gligorić, doktor pravnih nauka, politikolog, miritelj i docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.
 • Ekspert za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu.

Ciljna grupa: Seminar Zakon o rodnoj ravnopravnosti – podzakonska akta je namenjen poslodavcima, zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj i službi ljudskih resursa, menadžerima, organizacijama civilnog društva, državnim službenicima, predstavnicima lokalne samouprave, medija i drugih zainteresovanih strana.

NASTAVNI PROGRAM:

I) ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I PODZAKONSKA AKTA (Dr Slađana Gligorić)

1) Zakon o rodnoj ravnopravnosti – polazne osnove za donošenje Zakona

 • Polazni okvir za Zakon i razlozi njegovog donošenja
 • Promene kroz primenu ovog Zakona kao sistemskog instrumenta z a promene u oblasti ekonomije i društva uopšte
 • Analiza rodnih potreba u odnosu na strateške rodne interese – za unapređenje položaja žena i muškaraca u društvu

2) Osnovne postavke zakona i mere za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

 • Sadržaj Zakona i promene koje se žele postići u ekonomskom i socijalnom kontekstu
 • Mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za sprovođenje mera

3) Novine u Zakonu, oblasti primene i obaveze poslodavaca

 • Primena Zakona u smislu uticaja na ekonomski i socijalni položaj žena i mušaraca u različitim oblastima i poslovnom okruženju
 • Planiranje mera za unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za planiranje i izveštavanje o unapređenju rodne ravnopravnosti
 • Sadržaj plana i izveštaja

4) Instrumenti za sprovođenje Zakona – institucionalni okvir

 • Akteri u sprovođenju Zakona i ostvarivanju politika jednakih mogućnosti
 • Načini saradnje i obaveze koje akteri po Zakonu preuzimaju

5) Podzakonska akta koji su u procesu usvajanja (“Sl. glasnik RS” br. 67/2022 od 17.6.2022)

 • Pravilnik o izradi i sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

II) NADZRO NAD PRIMENOM ZAKONA I KAZNENE ODREDBE – pitanja, odgovori, analiza primera akata, kontrolna lista… (ekspert za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu.

Način realizacije, kotizacija i popust:

On-line putem ZOOM platforme.

Kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo popust od 10%
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322