Informacije Obuke

Datum i vreme 23. avgust 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači
  • Prof. dr. Saša Perišić; zamenik direktora Inspektorata za rad. Sručnjak za državno i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
  • Ekspert za oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) on-line

POVREDA RADNE OBAVEZE, KRŠENJE RADNE DISCIPLINE, DISCIPLINSKE MERE I KAZNE, PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Zakonom o radu je propisano da su poslodavac i zaposleni dužni da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Iz ovih dužnosti proizilazi i odgovornost zbog nepridržavanja istih, pa tako i disciplinska odgovornost zaposlenog.
Zaposleni je pre svega dužan da savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa. U slučaju nepostupanja u skladu sa navedenim pravilima zaposleni odgovara disciplinski – za povredu radnih obaveza i dužnosti i povredu radne discipline. Zato je važno znati pravni okvir Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i druge materijalne propise koji propisuju slučajeve povrede radnih obaveza i kršenja radne discipline.
Zakonom su propisani razlozi pod kojima poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom.

TEME:

– Radne obaveze i radna disciplina zaposlenog, povrede radne obaveze i nepoštovanje – kršenje radne discipline
– Mere za nepoštovanje radne discipline i povredu radnih obaveza i kazne za zaposlenog – primeri iz prakse (različite delatnosti)
– Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere
– Prestanak radnog odnosa – razlozi za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz od strane zaposlenog, otkaz od strane poslodavca
– Pravni okvir za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
– Postupak u slučaju otkaza
– Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
– Otkazni rok i novčana naknada
– Odlaganje od izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu do pravosnažne odluke suda – u slučaju očigledno povređenog prava zaposlenog
– Posledice otkaza.

Predavači:

  • Prof. dr. Saša Perišić; zamenik direktora Inspektorata za rad. Sručnjak za držano i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
  • Ekspert za oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322