rad-od-kuće

Informacije Obuke

Datum i vreme 6. jun 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavač Goran Marković; Inspektorat za rad, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line

Rad od kuće, prekovremeni rad, smenski rad, klizno radno vreme i odmori

U praksi su primetna nerazumevanja i pogrešna primena zakonskih uslova za organizaciju radnog vremena, naročito kada se radi o preraspodeli radnog vremenaradu od kuće, radu u smenama i radu noću.

 • Nailazite na poteškoće u razumevanju radnog vremena kod poslova sa povećanim rizikom?
 • Da li na ispravan način vršite preraspodelu radnog vremena?
 • Imate nedoumice u vezi sa dužinom i obračunom prekovremenog rada?
 • Želite da se kroz interaktivni odnos sa predavačem upoznate sa novim propisima iz ove oblasti?

Predavač

 • Goran Marković; Inspektorat za rad, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak

NASTAVNI PROGRAM:

Radno vreme

 • Puno i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme- poslovi sa povećanim rizikom-stručna analiza
 • Prekovremeni rad- dužina trajanja i način obračuna
 • Raspored radnog vremena- novine u zakonu
 • Rad od kuće
 • Noćni i smenski rad – pojam, zabrane i ograničenja
 • Preraspodela radnog vremena – razlikovanje u odnosu na prekovremeni rad, rad u smenama i turnusima

Odmori i odustva

 • Odmor u toku dnevnog rada
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor
 • Godišnji odmor – pravo i obaveza, dužina, srazmerni deo, korišćenje u delovima
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Plaćeno, neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo popust od 5%
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322