otkat-ugovora-o-radu

Informacije Obuke

Datum i vreme 19. jul 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavač Goran Marković; Inspektorat za rad, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.000 (+PDV) on-line

 ZAKONITO I NEZAKONITO POSTUPANJE POSLODAVCA IZ UGLA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Prestanak radnog odnosa – otkaz ugovora o radu od strane poslodavca predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja u oblasti radnog zakonodavstva.  Pored toga, prestanak radnog odnosa je najčešći predmet sudskih sporova i obraćanja inspekciji rada. Zakon o radu u članu 271. propisuje ovlašćenja inspektora da svojim rešenjem, na zahtev zapolesnog,odloži izvršenje rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu i to u situaciji kada je pravo zaposlenog očigledno povređeno. U tom slučaju gotovo je izvesno da će i sud utvrditi da je rešenje o otkazu ugovora o radu nezakonito.

CILJ OBUKE:

Cilj ove obuke je upoznavanje sa najčešćim propustima u postupku otkazivanja ugovora o radu koje dovode do zaljučka da je pravo zaposlenog očigledno povređeno, odnosno da je rešenje o otkazu nezakonito.

TEME:

 • Zakonski uslovi za postupanje inspektora rada
 • Prestanak radnog odnosa
 • Postupak otkazivanja ugovora o radu
 • Upozorenje na postojanje razloga za otkaz kao pravo na odbranu
 • Karekteristični slučajevi povreda radne obaveza
 • Karakteristični slučajevi kršenja radne discipline
 • Zloupotreba bolovanja kao otkazni razlog
 • Prestanak potrebe  za radom zaposlenog (tehnološki višak)
 • Odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu
 • Postupak i način izvršenja rešenja ispektora rada.

Predavači: Goran Marković; Inspektorat za rad, šef Odseka za drugostepeni upravni  postupak

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322