novi-zakon-o-bezbednosti-i-zdravju

Informacije Obuke

Datum i vreme 14. mart 2024. – 12h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači
  • Prof. dr. Saša Perišić; iz Inspektorata za rad. Sručnjak za državno i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
  • Ekspert za BZR, detalji na stranici
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line

Integrisani inspekcijski nadzor (u primeni od 3.11.2023.), nove kontrolne liste; ostale novine u primeni Zakona

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, broj 35/23) je stupio na snagu dana 7.maja 2023.godine.

Tokom seminara/vebinara učesnici će se upoznati sa novinama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu predviđenim novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, praktičnom primenom Zakona i podzakonskih propisa, inspekcijskim nadzorom nad primenom Zakona, novim kontrolnim listama za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu i integrisanih inspekcijskih nadzora (u primeni od 3.novembra 2023.godine), prekršajnim nalozima, najčešćim greškama u primeni propisa, primerima dobre prakse.

Seminar/vebinar je namenjen poslodavcima, rukovodiocima, stručnim licima, koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaposlenima, predstavnicima zaposlenih i svim drugim zainteresovanim licima.

Predavači:

  • Prof. dr. Saša Perišić; iz Inspektorata za rad. Sručnjak za državno i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
  • ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu sa ogromnim praktičnim radnim iskustvom na terenu, naša dugogodišnja saradnica sa održanim velikim brojem obuka i seminara iz oblasti zakonodavstva i njegove praktične primene.

TEME:

NAJZNAČAJNIJE NOVINE ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
– poseban osvrt na značenje pojedinih izraza – radno mesto, radna sredina, radilište, rad u dubini, rad na visini, radna mesta sa povećanim rizikom i dr.
– preventivne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
– obaveze i odgovornosti poslodavca – izvođenje radova na gradilištu i radilištu,
– izdavanje dozvola za rad – praktični primeri
– prava i obaveze zaposlenih
– programi obuke zaposlenih, rukovodioca, predstavnika zaposlenih-praktični primeri programa
– obaveze lica koje se samozapošljava
– rad od kuće i rad na daljinu
– organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
– savetnik i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu – uslovi za dobijanje licenci ( predloge rešenja priprema inspekcija rada!)
– zaštita zdravlja na radu
– predstavnik zaposlenih i odbor za bezbednost i zdravlje na radu
– osiguranje zaposlenih
– lekarski pregledi – prethodni, periodični, ciljani
– evidencija, saradnja i izveštavanje
– stručni ispit i izdavanje licenci
– nacionalna priznanja
– inspekcijski nadzor
– zabrana rada na gradilištima

PRIMENA PODZAKONSKIH PROPISA

NOVE KONTROLNE LISTE ZA VRŠENJE REDOVNIH INSPEKCIJSKIH NADZORA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I INTEGRISANIH INSPEKCIJSKIH NADZORA – U PRIMENI OD 3.NOVEMBRA 2023.GODINE

PREKRŠAJNI NALOZI ZA KAZNE U FIKSNOM IZNOSU

NAJČEŠĆE GREŠKE U PRIMENI ZAKONA I PODZAKONSKIH PROPISA

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/821 33 22