Informacije Obuke

Datum i vreme 16. decembar od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

Slobodanka Kelečević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

Kotizacija 11.500 (+PDV) u sali; 10.500 (+PDV) online

Na radionici “Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP” koju organizujemo upoznaćete se sa postupkom nadzora zakonitog i namenskog korišćenja javnih sredstava javnih preduzeća, kao i materijalno-finansijskog poslovanja, koji vrši budžetska inspekcija. Posebno ističemo namensko korišćenje subvencija dodeljenih od strane osnivača, kao i donacija i zakonsku obavezu raspodele dobiti u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, kao i nadležnost budžetskog inspektora u postupku nadzora (podnošenje prijava).

Predavači:

 • Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija.
 • Slobodanka Kelečević, diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

NASTAVNI PROGRAM radionice “Nadzor nad korišćenjem sredstava u JP”:

 1. Nadležnost budžetske inspekcije u postupku nadzora nad korišćenjem sredstava u JP
 • Postupak nadzora
 • Organi JP (odgovornost)
 • Vršilac dužnosti direktora
 1. Finansiranje JP
 • Prihodi koje ostvaruje vršenjem i prodajom usluga od opšteg interesa
 • Subvencije
 1. Odnos prema osnivaču i ovlašćenja osnivača
 • Plan poslovne strategije i program poslovanja
 • Poseban program poslovnaja (član 59-61. ZJP)
 • Usvajanje posebnog programa poslovanja
 • Dostavljanje posebnog programa poslovanja na usvajanje (nadležnost)
 • Ovlašćenja osnivača
 1. Izveštavanje i javnost u radu
 • Dostavljanje izveštaja osnivača o realizaciji programa i ovlašćenje osnivača
 • raspodela dobiti ( primena Zakona o budžetu RS)
 • Isplata zarada
 • Objavljivanje podataka
 1. Kontrola primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Postupak kontrole primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i postupak kontrole
 • Prekršajna odgovornost
 1. Odgovornost odgovornog lica
 • Namensko i zakonito korišćenje sredstava
 • Isplata zarada (čl.66 ZJP)
 • Prekršaji iz člana 78 ZJP
 • Evidentiranje poslovnih promena (privredni prestup iz člana 57. Zakona o računovodstvu)

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali hotela “Šumadija” ili on-line preko ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale sveden na broj učesnika koji obezbeđuje poštovanje propisanih epidemioloških mera.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322