javne-navavke

Informacije Obuke

Datum i vreme 10. novembar 2023. od 10h
U sali
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Miloš Jović, ekspert za javne nabavke (detalji na stranici)
Kotizacija 14.500 (+PDV) online

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI, KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR I OKVIRNI SPORAZUMI

Kada su u pitanju javne nabavke, naše obimno iskustvo je pokazalo da postoji nekoliko ključnih problema koji često predstavljaju izazov za organizacije i institucije u ovom procesu: ugovor o JN, kriterijumi za kvalitativni izbor i okvirni sporazumi.

Svesni tih izazova i problema, a u cilju njihovog prevazilaženja, osmislili smo radionicu koja će polaznicima, kroz interaktivne sesije, stručne prezentacije i studije slučaja, dati praktične smernice i alate koji će pomoći da unapredite svoje javne nabavke.

Kroz ovaj proces će vas voditi Miloš Jović, vrhunski ekspert za javne nabavke (ranije zaposlen u Kancelariji za javne nabavke), koji je do sada održao ogroman broj predavanja i obuka iz ove oblasti, priprema za polaganje ispita i izveo 20 generacija polaznika Škole javnih nabavki.

NASTAVNI PROGRAM:

1) Izrada  ugovora  o javnoj nabavci

  • Definisanje predmeta, dokumentacije, vrednosti ugovora i ostalih bitnih elemenata ugovora
  • Prava i obaveze ugovornih strana
  • Uslovne, zaštitne i završne odredbe
  • Izmene ugovora

2) Dokazivanje kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

  • Izjava i dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma  za kvalitativni izbor – dobra i loša  praksa u postupcima javnih nabavki
  • Dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma  za kvalitativni izbor – dobra i loša praksa u postupcima javnih nabavki

3) Okvirni sporazumi

  • Pravila, karakteristike, primeri u praksi
  • Dodela pojedinačnih ugovora  i otvaranje konkurencije – pravila postupanja naručioca i ponuđača

4) Pitanja i odgovori, rešavanje konkretnih problema iz realnog posla, mišljenja i instrukcije

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti putem ZOOM platforme, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV). Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322