izveštavanje o otpadu

Informacije obuke

Opcija 1 – Beograd, Hotel Šumadija: 18. mart 2023. godine od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma): 18. mart 2023. godine od 10h

Predavač: Ivan Petrović i Natalija Čajetinac; eksperti konsultantske kuće Recenso (detelji na stranici)

Kotizacija: 14.500 (+PDV), odnosno 13.500 (+PDV); detalji na stranici

1. deo programa: IZVEŠTAVANJE O OTPADU – godišnja obaveza

POSTUPAK REGISTRACIJE I KORIŠĆENJE APLIKACIJE NRIZ

Rok za dostavljanje godišnjih izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31. mart. Izveštaji se dostavljaju preko Informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Izveštavanje o otpadu, osim podnošenja godišnjih izveštaja preko aplikacije Informacionog sistema, podrazumeva i  redovno dostavljanje i dnevnih izveštaja: Obrazac DEO6 i Dokument o kretanju opasnog otpada, odnosno Obrazac prethodnog obaveštenja o kretanju opasnog otpada, za koje je aktuelno izveštavanje tokom cele godine.

Iskustvo je pokazalo da veliki broj korisnika ima problem sa ispravnim korišćenjem aplikacije, seminar će omogućiti polaznicima da se obuče za  popunjavanje aplikacije za izveštavanje i obavezama koje se tiču izveštavanja, a u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

NASTAVNI PROGRAM

Izveštavanje o otpadu – obaveze i postupci

  • Obaveza izveštavanja proizivođača otpada
  • Obaveza izveštavanja operatera otpada
  • Obaveza izveštavanja obveznika plaćanja ekološke naknade, odnosno privrednog subjekta koji stavlja na tržište proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
  • Obaveza izveštavanja sakupljača i drugih vlasnika otpada
  • Postupci registracije i način akorišćenja aplikacije NRIZ.

2. deo programa: IMPLEMENTACIJA NOVOG PROGRAMA UPRAVLJANJA OTPADOM  

Vlada Republike Srbije je usvojila je Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine. Ovim Programom se utvrđuju strateški ciljevi u ovoj oblasti, u cilju realizacije konkretnih aktivnosti koje bi omogućile smanjenje štetnog uticaja otpada na životnu sredinu, ali i omogućile ostvarivanje neophodnih preduslova za korišćenje otpada u cirkularnoj ekonomiji.

Programom je, u narednom periodu, predviđeno i usvajanje Akcionoga plana za period od 2022. do 2024. godine.

Predavači:

1) Ivan Petrović, vlasnik i direktor konsultantske kuće Recenso, diplomirani ekolog zaštite životne sredine, sa dugogodišnjim iskustvom na različitim projektima i pozicijama u oblasti upravljanja otpadom, dozvolama za upravljanje otpadom, procenama uticaja na životnu sredinu, ekološkog nadzora, i dr.

2) Natalija Čajetinac, konsultantkinja u oblasti upravljanja otpadom sa dugogodišnjim iskustvom u operativnim procesima upravljanja otpadom, dozvolama za upravljanje otpadom, kao i procesima izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine.

3) Ekspert sa dugododišnjim iskustvom u oblasti UPRAVLJANJA OTPADOM

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo 10% popusta.
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi samo za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućuje da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 4) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 4 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 40.500 (+PDV). Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322