Informacije Obuke

Datum i vreme 27. decembar od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
Kotizacija 11.500 (+PDV) u sali; 10.500 (+PDV) online

O obuci SEF – izmene Zakona o eFakturisanju

Ministarstvo finansija – 9. decembra 2022. godine usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim fakturama kojim se uvode značajne izmene u postojećim zakonskim rešenjima. Osim toga, od 1. januara 2023. godine primena elektronskih faktura postaje zakonska obaveza i za sve subjekte privatnog sektora. 

O svim ovim novinama na našoj radionici će govoriti eksperti za elektronsko poslovanje, a cilj im je da polaznicima prenesu tačne i precizne informacije kao i daju direktne savete o načinima postupanja i mogućnostima izvršenja zakonskih obaveza. Nastava se bazira na analizi konkretnih primera do kojih se došlo radeći na pružanju direktne podrške korisnicima SEF-a u poslednjih šest meseci, kao i na osnovu realnih po goslovnih situacija.

Na obuci ćemo obraditi sledeće teme:

 • Prikaz Zakona o eFakturisanju sa detaljnim razjašnjenjima najavaljenih promena Zakona o izmenama i dopunama
 • Detajni prikaz funkcionisanja SEF sa detaljnim objašnjenjem pravilnog rada na test i prrodukcionom sistemu
 • Šta su to struturirane eFakture u XML formatu UBL2.1 i standardu SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i kako ih napraviti i testirati
 • Kakav je način upotrebe predračuna, knjižnog odobrenja i zadudženja, kao i avansnog računa u SEF sistemu
 • Koji su novi uslovi i specifičnosti obrade avansnih i korektivnih faktura sa pravilnim obračunom i prikazom PDV
 • Koje su pravno obavezujuće norme postupanja u vezi vremenskog roka za izdavanje eFaktura i šta je neophodno da se uradi
 • Razjašnjenje razlika i mogućnosti upotreba na zakonski definisane načine, eFaktura u PDF i XML obliku
 • Prikaz obrade eRačunovodstvenih isprava upotrebom softverskih rešenja ePisarnice, eDelovodnika i eArhive
 • Koje su zakonske definicije načina i obaveze arhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava, kroz prikaz realnih primera
 • Potreba proširenja funkcionalnosti Računovodstvenih SV i njihova integracija sa softverima za obradu elektronskih dokumenata – Integracija sa računovodstvenim softverima
 • Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići

SEF – izmene Zakona o eFakturisanju – NASTAVNI PROGRAM:

1) Važeća zakonska rešenja

 • Prikaz izmena i dopuna koje predviđa Zakon o izmenama i dopupnama
 • Objašnjenje načina izrade eFakutra u XML obliku u skladu sa Zakonom
 • Prikaz realnih primera izrade i prometa eIsprava u XML i PDF obliku sa detaljima i objašnjenjima specifičnosti iz realnog rada sa SEF sistemom

2) Rad u sistemu elektronskog fakturisanja – uživo, korak po korak

 • Prikaz i objašnjenje organizacije rada – ovlašćenja i registracija
 • Direktan prikaz izrade svih vrsta eIpstava u SEF-u
 • Nove funkcionalnosti i njihova primena
 • Automatski rad sa SEF-om

3) Računovodstena postupanja sa eIspravama

 • Izmene i dopune načina izrade i knjiženja eIsprava u skladu sa Zakonom i izmenama i dopunama Zakona
 • Prikaz realnih primera obračuna računovodstvenih isprava u skladu sa Zakonom uz objašnjenje i uputstva
 • Načini izrade, sadržaja, računovodstvene obrade i obračuna PDV kod novih elektronskih računovodstvenih isprava

4) Primeri organizaciono-tehnničkih rešenja eFakturisanja

 • Specifičnosti postupanja obrade eRačunovodstvenih isprava – prikaz Idealnog sistema obrade ulaznih i izlaznih eIsprava
 • Šeme obrade eRačunovdstvenih isprava u računovodstvenim sektorima i računovodstvenim agencijama
 • Modeli integracije informatičkih sistema sa Informacionim posrednicima u organizacijama privatnog sektora
 • Sopstveno, besplatno i nezavisno softversko rešenje – direktni prikaz iskustvom potvrđenih rešenja

5) Procesi prijema, obrade i arhiviranja eDokumenata

 • Uslovi i primeri prijema, slanja, obrade i arhiviranja eFaktura i drugih elektronskih poslovnih dokumenata
 • Mogući načini integracije računovodstvenih i ERP softvera s sistemima obrade eFaktura – ePisarnica, eDelovodnik, eAdministracija i eArhiva
 • Uputstva za izradu rešenja opšte digitalizacije obrade posovne dokumentacije
 • Bezbedne metode i uslovi arhiviranja i zaštite elektronskih poslovnih dokumenata.

Predavači: 

 • Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u sali, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322