Informacije obuke

Datum – 9. decembar od 10h

U sali – Beograd, Hotel Šumadija,

Webinar – on line (ZOOM platforma)

Predavač: dr sc. Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane

Kotizacija: 15.000 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) online

Kako svi u regionu primenjuju naznačene standarde, obuka je merodavna i na regionalnom nivou.

Obzirom da je objektivnost jedan od osnovnih principa provere, neophodno je obezbediti nezavisnost proveravača – izbeći konflikt interesa (proveravač ne može da ocenjuje posao koji obavlja). Iz tog razloga, potrebno je da organizacija za potrebe izvođenja interne provere za ISO 22000 & HACCP pored članova Tima za bezbednost hrane (HACCP tima), obuči i stručnjake iz ostalih procesa / celina: proizvodnje, prodaje, nabavke, razvoja, laboratorije, održavanja, transporta,…

Interne provere predstavljaju veoma važan instrument rukovodstva, koji omogućava sagledavanje adekvatnosti i efektivnosti postavljenog Sistema upravljanja bezbednošću hrane (FSMS) – Zahteva zaa svaku organizaciju u lancu hrane, odnosno Sistema upravljanja higijenom i HACCP. One treba da omoguće utvrđivanje slabih mesta u sistemu i iznalaženje potencijala za poboljšanje. Za ovakav zadatak potrebni su stručnjaci koji pored svog posla i procesa u organizaciji dobro poznaju principe upravljanja higijenom i HACCP, zahteve Codex Alimentarius-a, zahteve standarda serije ISO 22000:2018 i tehnike izvođenja provere.

Predavač:
dr sc. Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000; FSSC 22000…), sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu – Quality Austria auditor OQS (Austrijske organizacije za certifikaciju sistema upravljanja), EOQ Menadžer sistema kvaliteta, EOQ Auditor kvaliteta,

Najvažnije teme obuke:

 1. Upravljanje bezbednošću hrane

  • Razvoj standarda za sisteme upravljanja bezbednošću hrane
  • Uporedni pregled važećih standarda za upravljanje bezbednošću hrane (IFS, BRC, ISO 22000, drugi standardi)
  • HACCP u integrisanom sistemu upravljanja (veza sa ISO 22000)
 2. 22000:2018 & HACCP

  • Zahtevi u vezi internih provera
 3. Interna provera

  • Upravljanje procesom provere
  • Tok procesa provere
  • Priprema provere

  – Izbor tima, kvalifikacije proveravača, zadaci
  – Planiranje provere
  – Upitnici / Ček-liste
  – Kontola dokumentacije

 4. Provera na licu mesta

  • Uvodni sastanak
  • Tehnike proveravanja
  • Sakupljanje i ocenjivanje dokaza Vođenje zapisa
  • Završni sastanak
 5. Metode i tehnike obuke
  • Interaktivni kurs.
  • Potvrda o završenom kursu

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi: za učesnike iz Srbije 15.000 (+PDV), a za učesnike iz regiona 130 evra + PDV (20%) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi: za učesnike iz Srbije 13.500 (+PDV), a za učesnike iz regiona 110 evra + PDV (20%). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322