gdpr

Informacije obuke

Opcija 1 – Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168, 14. septembar 2022. godine od 10h

Opcija 2 – on line (ZOOM platforma), 14. septembar 2022. godine od 10h

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor

Kotizacija: 12.500 (+PDV) i 11.500 (+PDV); detalji na stranici

Polaznicima seminara biće prezentovani i dati gotovi praktični alati, odnosno SET praktičnih znanja u formi priloga sa instrukcijama, principima, modelima (templejtima), koracima procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL zahteva, i to:

 1. Načine efikasne i efektivne izrade obaveznih i preporučenih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti i usaglašavanje sa GDPR/ZZPL
 2. Modele za integrisanu Procenu rizika informacione bezbednosti (IB) i aktivnosti obrade (AO) za podatke o ličnosti
 3. Uslove i modele za procenu uticaja zaštite podataka o ličnosti na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 4. Zahtevi za IT industriju, softverske proizvode i alate za menadžment incidenta informacione bezbednosti i podataka o ličnosti itd.

 

Sadržaj priloga (praktični alati): Lista dokumenata za GDPR/ZZPL usaglašavanje; Ključni koraci procesa za usaglašavanje sa  GDPR/ZZPL; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Model SoA dokumenta za ISMS sertifikaciju (Standard, SRPS ISO/IEC 27001:2014), i model IntSoA dokumenta (Standard ISO/IEC 27701:2018 i SRPS ISO/IEC 27701:2019);  Proces i modeli za procenu integrisanog rizika IB i AO za podatke o ličnosti; Alati za Registar AO podataka o ličnosti i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL itd.. 

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima, sa ogromnim praktičnim (izrada projekata) kao i predavačkim iskustvom.

NASTAVNI PROGRAM:

1. Usaglašavanje GDPR/ZZPL u EU/RS

a) Najčešća nerazumevanja zahteva GDPR/ZZPL u praksi usaglašavanja:

 • koncept, razlozi i DPIA analiza
 • transfer podataka
 • automatizovana obrada i profilisanje
 • mogućnosti odgovora na zahteve lica za brisanje podataka iz bekapa

b) Ključni zahtevi za usaglašavanje PECR (EU Direktive 2002/58/EC, Privacy and Electronic Communications Regulations, 2002, ažurirana 2009) i našeg Zakona o e-komunikacijama (u proceduri usvajanja) sa GDPR/ZZPL

c) Analiza uticaja AI sistema (algoritama) na prava i slobode lica – dostupni okviri i alati

d) Ugovori sa proizvođačima IT proizvoda i davanje usluga (SLA) u kontekstu GDPR/ZZPL zahteva:

 • politika upotrebe kolačića – pristanaka i opoziva pristanaka lica, zahteva za brisanje podataka i drugih prava fizičkih lica
 • sporna pitanja kolačića treće strane – analitičkih i retargeting kolačića

2. Metodologija i praktični alati za integrisanu procenu rizika za podatke o ličnosti i DPIA

 • Značaj proaktivne pripreme za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL (procena rizika)
 • Metodologija interisane procene i tretmana rizika (ISO/IEC 27005:2018; SRPS ISO/IEC 27005:2019)
 • Modeli alata za integrisanu procenu rizika
 • Plan i projekat tretmana rizika
 • Katalog rizika – Excel alat
 • Katalog TOKM za tretman rizika – izvori mera (kontrola) za tretman procenjenog rizika za podatke o ličnosti (Anex A ISMS standarda (114 kontrola; NIST SP 800:53 i 54 kontrole)
 • Adekvatne TOKM za ublažavanje procenjenih rizika u DPIA analizi

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za više učesknika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com