elektronsko-arhiviranje

Informacije Obuke

Datum i vreme 22. februar 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line (detalji na stranici)

ZNAČAJNE PROMENE OD VAŽNOSTI U POSTUPANJU I ZA JAVNI I ZA PRIVATNI SEKTOR

Izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su objavljene 26. decembra 2023. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 116/2023). 

Sama zakonska obaveza primene eArhiviranja ovim nije odložena već je započela 1. januara 2024. godine, ali su objavljene izmene donele bitne promene od važnosti u postupanju i za javni i privatni sektor. One se odnose, pre svega, na način obrade i arhiviranja onih elektronskih dokumenata koje stvaralac i imalac građe proizvodi i predaje nekom od nadležnih državnih organa i organizacija (eFaktura, poreske prijave, CROSO prijave i dr). Dodatno, izmenjene su i dopunjene definicije pouzdanog elektronskog čujvanja elektronskih dokumenata što direktno određuje načine postupanja sa onim eDokumentima koje poslovne organizacije izrađuju i međusobno razmenjuju (eUgovori, eDopisi i sl), kao i definicija republičkog eArhiva i komunikacije sa njim.

Predavači su dugogodišnji saradnici i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast elektronskog poslovanja:

 • Olga Zorić, konsultantkinja za pravne i poslove bezbednosti
 • Vojkan Stanković, konsultant za elektronsko poslovanje

NASTAVNE TEME:

 • Prikaz i objašnjenje zakonskih obaveza eArhiviranja u skladu sa objavljenim izmenama i dopunama
 • Objašnjenja uz primere kako se izrađuje Lista kategorija arhivske građe u privatnom i javnom sektoru
 • Prikaz potrebnih internih akata za definsianje procedura i odgovornosti pri primeni eArhiviranja
 • Pojam, način izrade i korišćenja eDokumenta u realnom poslovanju
 • Uslovi i načini digitalizacije papirne dokumentacije i izrada validne papirne kopije eDokumenta
 • Specifičnosti izrade, obrade i arhiviranja različitih poslovnih eDokumenata (eFakture, eUgovori i sl)
 • Mogućnost skeniranja i arhiviranja papirnih dokumenata samo u eObliku (Platni listići, Zahtevi i Rešenja za GO i sl)
 • Objašnjenje pojma Pouzdanog elektronskog čuvanja i eArhiviranja, i mogućnosti i načini realne primene
 • Prikaz funkcionisanja eArhive, eDelovodnika i eArhivske knjige na softverskim rešenjima koja se koriste u svakodnevnom poslovanju
 • Objašnjenje i načini organizovanja potrebnog nivoa informatičke bezbednosti  za punu zaštitu elektronske i digitalizovane poslovne dokumentacije

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322