elektronska-pisarnica

Informacije Obuke

Datum i vreme 23. januar 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
Kotizacija 14.000 (+PDV) u sali; 12.000 (+PDV) on-line (detalji na stranici)

 USLOVI, NAČINI I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE, REALNI PRIMERI

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara prošle godine, ali se njena operativna primena očekuje od 1. januara 2024. godine, obzirom da su Instrukcija o preduslovima rada Pisarnice i Korisničko uputstvo softvera ePisarnica objavljeni u julu prošle godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i potrebne funkcionalnosti ePisarnice, Zakonodavac je, pored gore navedenih dokumenata, objasnio Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Uredbom o jedinstvenim tehničkotehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Naš seminar sa radionicom obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Predavanja obrađuju realne i uspešne “primere iz prakse” iz naše zemlje, one koja već sada uspešno funkcionišu i koja su uspela da pomire zakonski  okvir i  poslovne potrebe i, kao najvažnije, imaju svoju ekonomsku opravdanost.

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultantkinja Balkanskog saveta za elektronsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, konsultant za IT i instruktor za elektronsko poslovanje

NASTAVNI PROGRAM:

1) Proces digitalne transformacije kao aktuelnost

 • Zakonske obaveze i okviri postupanja
 • Pojam, ciljevi i iskustva
 • Mogućnost efikasne digitalne transformacije u okvirima trenutne zakonske regulative

2) Primeri operativnog ePoslovanja

 • Uslovi i načini organizovanja ePisarnice, eDelovodnika i eArhive
 • Određivanje Liste kategorija i meta podataka poslovnih dokumenata
 • Uslovi upotrebe i načini  izrade papirnih kopija eDokumenata
 • Problem i rešenje eArhiviranja elektronskih i papirnih dokumenata
 • Koraci ka daljem razvoju internih Informacionih sistema

3) Osnove uspešnih rešenja ePisarnice

 • Elektronska pisarnica – uspešni modeli upravljanja poštanskim i elektronskim pošiljkama
 • Distribucija unutar organizacije kao i prema partnerima i klijentima
 • Realna rešenja eArhive – sigurnost i pristupačnost
 • Prikaz mogućih rešenja za automatski prijem i obradu eMail komunikacije
 • Digitalizacija papirne dokumentacije – rešenja za brzo  i efikasno skeniranje.

4) Pitanja i odgovori, diskusija

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.000 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322