izrada-pravilnika-o-bzr

Informacije Obuke

Datum i vreme 28. maj 2024. – 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar
Predavač i moderator diskusije Vera Božić Trefalt (detalji na stranici)
Kotizacija 14.800,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

BZR Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom

ŠTA MORA DA SE PRIMENI ODMAH, A ZA ŠTA JE OSTAVLJEN ROK OD 2 GODINE ZA PRILAGOĐAVANJE; OBUČAVANJE RUKOVODILACA ZA BZR – NOVINA U ZAKONU; OSTALE NOVINE U ZAKONU

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je stupio na snagu 8. maja 2023. godine, utvrđuje niz novih obaveza ne samo za zaposlene koji se profesionalno bave poslovima BZR,  već posebno za poslodavce, ali i za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu. U tom smislu, neophodno je da svako pravno lice izvrši bzr usklađivanje poslovanja sa odredbama novog Zakona o BZR.

Za to je poslodavcima ostavljen period od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Međutim, u praksi se pojavila nedoumica koje odredbe ovog zakona su poslodavci dužni da odmah primenjuju a sa kojim odredbama mogu da se usklađuju u navedenom dvogodišnjem periodu. Na našem seminaru, dobićete konkretne odgovore i razrešenje ove dileme za svaki pojedinačni slučaj.

Jedna od značajnih novina koje donosi Zakon je obuka rukovodilaca kod poslodavaca. Pored obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, ovim zakonom ustanovljena je obaveza da se izradi Program obuke rukovodilaca, kao i da se organizuje i sprovede obuka rukovodilaca kod poslodavca. Na ovom seminaru, objasnićemo koje su obaveze po ovoj novoj zakonskoj odredbi.

Sa vama će na seminaru razgovarati Vera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije.

Neke od značajnih novina koje uvodi novi Zakon, a koje će biti detaljno obrađene na seminaru su:

 • Utvrđivanje obaveznih radnih mesta sa povećanim rizikom
 • Uvođenje dozvola za rad
 • Obuka rukovodilaca
 • Obuka  zaposlenih
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Licenciranje savetnika / saradnika
 • Rad od kuće / rad na daljinu
 • Osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti
 • Lekarski pregledi zaposlenih koji rad obavljaju noću
 • Pravo zaposlenih da redovno kontrolišu svoje zdravlje

Obuka “BZR – Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom” se, zbog potrebe za “živom diskusijom”, odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi, sprovodi isključivo u nastavnoj sali, i to u Beogradu, Hotel Šumadija

Kotizacija iznosi 14.800,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/821 33 22