bolovanje-pravo-i-zloupotreba

Informacije Obuke

Datum i vreme 16. maj 2024. – 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavač  Prof .dr Saša Perišić, pomoćnik direktora Inspektorata za rad RS (detalji na stranici)
Kotizacija
14.500 (+PDV) u sali; 13.000 (+PDV) on-line (detalji na stranici)

PRAVO / ZLOUPOTREBA, DOKAZIVANJE ZLOUPOTREBE, SPECIFIČNOSTI POJEDINIH OBLIKA BOLOVANJA, OSNOV ZA TEHNOLOŠKI VIŠAK, PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE, OBAVEZNI PREGLEDI, POSLEDICE ODBIJANJA PREGLEDA, BOLOVANJA I ODSUSTVA…

Svako korišćenje prava na bolovanje, koje je odobreno od strane nadležnog zdravstvenog organa, jeste zakonsko pravo zaposlenog. Sa druge strane, pravo na bolovanje može biti i zloupotrebljeno od strane zaposlenog. Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa” koju realizujemo 16. maja 2024. godine.

Radionica je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca. Radi se o zakonskim rešenjima koja izazivaju najviše nedoumica u primeni.

Predavač: Prof. dr. Saša Perišić, pomoćnik direktora Inspektorata za rad, sručnjak za državno i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom

NASTAVNE TEME radionice “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa”:

 • Bolovanje – pravo iz radnog odnosa
 • Način ostvarivanja prava i obaveze prema poslodavcu
 • Bolovanje i odsustva
 • Specifičnosti trudničkog bolovanja
 • Zloupotreba bolovanja – dokazivanje
 • Otkaz zbog zloupotrebe bolovanja
 • Zdravstveno stanje zaposlenog i premeštaj na druge poslove
 • Zdravstveno stanje kao razlog za tehnološki višak – uslovi
 • Obavezni preventivni i periodični lekarski pregledi
 • Upućivanje zaposlenog na lekarski pregled
 • Posledice odbijanja pregleda
 • Studija slučaja zloupotrebe bolovanja

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/821 33 22