Bezbednost hrane

Informacije Obuke

Datum i vreme 23. februar 2023. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači  dr sc. Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000; FSSC 22000…)
Kotizacija 13.500 (+PDV) u sali; 12.500 (+PDV) on-line

Sistem bezbednosti hrane zakonska regulativa i standardi sa osvrtom na novine u HACCAP konceptu, verzija 5/2020.

Sistem bezbednosti hrane zasnovan je na savremenom pristupu koji je sveobuhvatan i podrazumeva obezbeđenje zdravstveno ispravne odnosno bezbedne hrane u celokupnom lancu poslovanja sa hranom “od njive do trpeze”.

Savremen pristup sistema bezbednosti hrane, baziran je na na anlizi rizika. Sistem bezbednosti hrane obuhvata celokupan lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane od proizvodnje hrane za životinje, životinja koje se koriste u proizvodnji hrane, namirnica animalnog, biljnog i mešovitog sastava, kao i transport, distribuciju, skladištenje, maloprodaju i druge oblike rukovanja hranom.

Savremeni pristup sistemu bezbednosti hrane podrazumeva odgovornost svih subjekata u poslovanju sa hranom odnosno svih učesnika u lancu hrane, od primarnih proizvođača do krajnjeg potrošača koji je takođe odgovoran za bezbednost hrane koju priprema i konzumira jer ista može da predstavlja rizik za njegovo zdravlje ukoliko se hranom npr. nepravilno rukuje, kada se hrana neadekvatno čuva ili priprema za konzumiranje.

Sa aspekta bezbednosti hrane treba posebno istaće i sledeće:

Deklarisanje hrane – treba da obezbedi potrošačima značajne i potrebne informacije o sastojcima, nutritivnom sastavu hrane, alergenima, roku trajanja hrane, i druge informacije.

Sledljivost hrane, povlačenje i opoziv hrane – Sistem bezbednosti hrane podrazumeva obezbeđenje potpune sledljivost u vezi sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, kako bi se kada je to potrebno brzo i efikasno utvrdilo gde postoji problem i kada je to potrebno da se pokrene brz i efikasan postupak povlačenja i/ili opoziva hrane sa ciljem sprečavanja nastanka štetnih posledica po zdravlje potrošača.

Osnovni propis kojim je uređen sitem bezbednosti hrane u Republici Srbiji je Zakon o bezbednosti hrane (“Sl.glasnik RS”, br.41/2009. i 17/2019). Ovim propisom je stvoren osnov za uspostavljanje opštih principa i odgovornosti, efikasno funkcionisanje tržišta hrane, osnivanje nacionalnog tela za bezbednost hrane (Savet za bezbednost hrane) i uspostavljanje sistema ranog obaveštavanja i dr. a u cilju obezbeđivanja visokog stepena zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

Pored Zakona o bezbednosti hrane kao krovnog zakona, važni prateći propisi koji omogućavaju uspostavljanje sveobuhvatnog sistema bezbednosti hrane “od njive do trpeze“ su propisi o higijeni hrane, mikrobiološkim kriterijumima i službenoj kontroli hrane, kao propisi o hemijskim zagađivačima, aditivima, novoj hrani, materijalima koji dolaze u kontakt s hranom, dijetetskim proizvodima, dodacima ishrani i dr. a veoma značajni su i propisi o deklarisanju i označavanju hrane.

Cilj radionice “Bezbednost hrane zakonska regulativa i standardi” je da subjektima koji posluju s hranom pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovorni odnos u skladu sa propisima, odnosno da ukaže na različite standarde bezbednosti hrane, kao i značaj istih.

PROGRAM OBUKE:

 1. Bezbednost hrane – Zakon i drugi propisi u oblasti bezbednosti hrane
 2. Standardi bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC i dr.)
 3. Dobra higijenska i dobra proizvođačka praksa
 4. Bolesti izazvane i prenosive hranom, značaj lične higijene zaposlenih, opšte higijene u poslovanju sa hranom, mere kontrole štetočina
 5. Biološke štetnosti u okviru metodologije rizika u procesu proizivodnje hrane
 6. Pitanja, odgovori, instrukcije.

Ciljna grupa učesnika

Radionica je namenjena svim proizvođačima hrane (životinjskog i biljnog porekla, hrane mešovotog sastava, hrane za posebne populacione grupe – dečija hrana, hrana za odojčad i malu decu, hrana bez glutena, hrana za posebne medicinske namene, dijetetski proizvodi i dijetetski suplementi…). Takođe, ova radionica je namenjena primarnim proizvođačima hrane, prerađivačima hrane, tehnolozima, zaposlenima u službi kvaliteta i zaposlenima u lancu pripreme i distribucije hrane (socijalne i zdravstvene ustanove, ustanove studentskog standarda, veleprodajni-distributini centri, maloprodaja, ugositeljstvo, ketering – priprema hrane za konzumiranje i prodaja krarjnjem potrošaču).

Predavač

dr sc. Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000; FSSC 22000…), sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu – Quality Austria auditor OQS (Austrijske organizacije za certifikaciju sistema upravljanja), EOQ Menadžer sistema kvaliteta, EOQ Auditor kvaliteta, Profesor na Visokoj zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu – studijski program Sanitarno-ekološkog inženjerstva, na predmetima: Metodika sanitarno-ekološkog nadzora; Inspekcijski nadzor, Bezbednost hrane i sistemi upravljanja…

JOŠ PONEŠTO O OBUKAMA NA TEMU
SISTEM BEZBEDNOSTI HRANE – ZAKONSKA REGULATIVA I STANDARDI

Najvažnije teme obuka

 • Zakonodavstvo u oblasti bezbednosti hrane
 • CODEX Alimentarius i HACCP principi
 • Sistemi upravljanja bezbednošcu hrane (FSMS)
 • Identifikacija / analiza opasnosti, rizici i upravljanje rizicima, ukljucujuci kontrolu, monitoring i merenje (CCP i oPRP).
 • Prethodno potrebni programi (PRP)
 • ISO 22000:2018; FSMS 22000; IFS; BRC…
 • Interne i eksterne kontrole

Koristi koje će polaznici imati

 • Razumevanje sistema bezbednosti hrane; FSMS – Sistema upravljanja bezbednošću hranom, relevantnih CODEX Alimentarius dokumenata i HACCP principa
 • Razumevanje svrhe i konteksta prethodno potrebnih programa i dobre proizvodacke prakse
 • Razumevanje standarda Zakona o bezbednosti hrane i standarda bezbednosti hrane i dr.

Metode i tehnike obuke

 • Interaktivni kurs.
 • Iskustva predavača iz prakse izrade i primene propisa, inspekcijskog nadzora, audita sistema bezbednosti hrane i sl.
 • Komparativan pristup pravilnog i nepravilnog pristupa u sistemu bezbednosti hrane…

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo popust od 10%
 • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322