Bezbednost hrane

Informacije Obuke

Datum i vreme 17. maj 2024. od 10h
U sali Beograd, Hotel Šumadija
Webinar on-line, ZOOM platforma
Predavači dr sc Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane i dipl ing Vladimir Surčinski (detalji na stranici)
Kotizacija 14.500 (+PDV) u sali; 13.500 (+PDV) on-line

Integracija preduslovnih programa, strategije opoziva i povlačenja proizvoda u kontekstu Zakona o bezbednosti hrane

Sistem bezbednosti hrane zasnovan je na savremenom pristupu koji je sveobuhvatan i podrazumeva obezbeđenje zdravstveno ispravne odnosno bezbedne hrane u celokupnom lancu poslovanja sa hranom “od njive do trpeze”.

Savremen pristup sistema bezbednosti hrane, baziran je na na anlizi rizika. Sistem bezbednosti hrane obuhvata celokupan lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane od proizvodnje hrane za životinje, životinja koje se koriste u proizvodnji hrane, namirnica animalnog, biljnog i mešovitog sastava, kao i transport, distribuciju, skladištenje, maloprodaju i druge oblike rukovanja hranom.

Savremeni pristup sistemu bezbednosti hrane podrazumeva odgovornost svih subjekata u poslovanju sa hranom odnosno svih učesnika u lancu hrane, od primarnih proizvođača do krajnjeg potrošača koji je takođe odgovoran za bezbednost hrane koju priprema i konzumira jer ista može da predstavlja rizik za njegovo zdravlje ukoliko se hranom npr. nepravilno rukuje, kada se hrana neadekvatno čuva ili priprema za konzumiranje.

Predavači

  • dr sc Raša Milanov, Auditor sitema bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000; FSSC 22000…), sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu – Quality Austria auditor OQS (Austrijske organizacije za certifikaciju sistema upravljanja), EOQ Menadžer sistema kvaliteta, EOQ Auditor kvaliteta, Profesor na Visokoj zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu – studijski program Sanitarno-ekološkog inženjerstva, na predmetima: Metodika sanitarno-ekološkog nadzora; Inspekcijski nadzor, Bezbednost hrane i sistemi upravljanja…
  • dpl ing Vladinir Surčinski

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi deo: Preduslovni programi u bezbednosti hrane
U ovom delu predavanja, biće detaljno predstavljeni preduslovni programi koji su osnova za sistem upravljanja bezbednošću hrane. Razmotrićemo različite aspekte i komponente ovih programa, kao što su dobre proizvođačke prakse, sanitacija, obuka zaposlenih, i sistem HACCP. Učesnici će naučiti kako se pravilno implementiraju ovi programi kako bi se osigurao visok nivo bezbednosti proizvoda.

Drugi deo: Reagovanje u kriznim situacijama – opoziv i povlačenje proizvoda
Drugi deo fokusira se na praktične strategije i procedurale koje organizacije treba da uspostave za efikasno reagovanje u kriznim situacijama. Ovaj segment će obuhvatiti detaljne korake i obaveze koje proizvođači imaju prilikom opoziva ili povlačenja proizvoda, uzimajući u obzir zakonsku regulativu i posebno Zakon o bezbednosti hrane. Diskutovaće se i o važnosti transparentnosti i komunikacije sa potrošačima i regulatornim telima u toku kriznih situacija.

Predavanje će uključiti studije slučaja i primeri iz prakse, kako bi se ilustrovale ključne tačke i omogućilo bolje razumevanje složenosti i značaja efikasnog upravljanja bezbednošću hrane.

Ciljna grupa učesnika

Radionica je namenjena svim proizvođačima hrane (životinjskog i biljnog porekla, hrane mešovotog sastava, hrane za posebne populacione grupe – dečija hrana, hrana za odojčad i malu decu, hrana bez glutena, hrana za posebne medicinske namene, dijetetski proizvodi i dijetetski suplementi…). Takođe, ova radionica je namenjena primarnim proizvođačima hrane, prerađivačima hrane, tehnolozima, zaposlenima u službi kvaliteta i zaposlenima u lancu pripreme i distribucije hrane (socijalne i zdravstvene ustanove, ustanove studentskog standarda, veleprodajni-distributini centri, maloprodaja, ugositeljstvo, ketering – priprema hrane za konzumiranje i prodaja krarjnjem potrošaču).

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popusti:

  • Za brze uplate odobravamo popust od 5%
  • Za više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatne popuste

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na balkanskisavetbg@gmail.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322