About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 12 blog entries.

Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Praktična radionica “Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke. Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

By |2022-09-27T07:48:25+00:00September 27, 2022|Obuka|0 Comments

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

By |2022-09-15T21:47:04+00:00September 14, 2022|Obuka|0 Comments

Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava – praktičan rad

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

By |2022-09-19T22:34:47+00:00September 14, 2022|Obuka|0 Comments

Zaštita od požara – Zakonska regulativa i izrada normativnih akata

Na radionici zaštita od požara, koju realizujemo 23. septembra 2022. upoznaćete se sa normativom koja uređuje ovu oblast, i dobiti praktične instrukcije za izradu normativnih akata. Predavač je Goran Kušić, ekspert za oblast zaštite od požara u delu informacije obuke, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

By |2022-09-18T08:51:11+00:00September 11, 2022|Obuka|0 Comments

Elektronsko fakturisanje – obaveza za privatni sektor

Na seminaru osim praktične obuke za rad u SEF-u, obradićemo i direktna iskustva iz praćenja dosadašnjeg funkcionisanja SEF-a, kao i pitanja i odgovore do kojih smo došli radeći na direktnoj podršci našim pretplatnicima, ali i na praćenju primene svih izmena i dopuna Zakona i načina funkcionisanja SEF u poslednjih mesec dana.

By |2022-09-11T19:26:31+00:00July 23, 2022|Obuka|0 Comments
Go to Top