About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 9 blog entries.

Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci

Praktična radionica “Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci” omogući će vam odgovore na sve nedoumice i probleme koji se pojavljuju u vašem poslovanju kada je u pitanju ovaj segment sprovođenja javne nabavke. Kroz radionicu vas vodi Jelena Vlahović, ekspert za javne nabavke iz Kancelarije za javne nabavke.

By |2022-08-14T19:19:34+00:00August 14, 2022|Obuka|0 Comments

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog Zakona.

By |2022-08-14T19:12:03+00:00August 10, 2022|Obuka|0 Comments

Elektronsko fakturisanje – obaveza za privatni sektor

Na seminaru osim praktične obuke za rad u SEF-u, obradićemo i direktna iskustva iz praćenja dosadašnjeg funkcionisanja SEF-a, kao i pitanja i odgovore do kojih smo došli radeći na direktnoj podršci našim pretplatnicima, ali i na praćenju primene svih izmena i dopuna Zakona i načina funkcionisanja SEF u poslednjih mesec dana.

By |2022-07-30T06:24:47+00:00July 23, 2022|Obuka|0 Comments

Zaštita od požara – Zakonska regulativa i izrada narmativnih akata

Na radionici zaštita od požara, koju realizujemo 23. septembra 2022. upoznaćete se sa normativom koja uređuje ovu oblast, i dobiti praktične instrukcije za izradu normativnih akata. Predavač je Goran Kušić, ekspert za oblast zaštite od požara, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

By |2022-08-14T19:13:08+00:00June 26, 2022|Obuka|0 Comments

Registar zaposlenih

Novi termin – Obuka za praktičan rad na Registru zaposleih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

By |2022-07-03T09:51:04+00:00June 13, 2022|Obuka|0 Comments

Oporezivanje potrošnje PDV-om u građevinarstvu

Oporezivanje potrošnje PDV-om u građevinarstvu, odnosno određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, neretko izaziva nedoumice, a činjenica je da svi PDV obveznici, nezavisno od toga da li posluju u predmetnoj oblasti, dolaze u kontakt sa PDV-om u građevinarstvu. Polaznici seminara će se upoznati sa adekvatnom primenom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u.

By |2022-07-03T09:51:49+00:00June 13, 2022|Obuka|0 Comments
Go to Top